Психичните разстройства са състояния, които се отразяват на мисленето, чувствата, настроението на човека и обичайно нарушават функционирането в ежедневието. Различните хора преминават през това състояние по различен начин, дори да имат една и съща диагноза.

Възстановяването е възможно, включително по отношение на значимите роли в социалния живот, обучението и работата, особено ако лечението е започнало в ранен етап от боледуването. Важно значение има и активното участие на боледуващия в този процес.

Психичните разстройства не са резултат от едно единствено събитие или причина. Изследванията показват, че влияние имат множество фактори, които си взаимодействат. Тези фактори може да са свързани с начина на живот, средата или наследствеността.

Един на пет души преживява психичен проблем всяка година. Един на двадесет души живее със сериозно психично заболяване, като шизофрения и  биполярно психично разстройство. Освен болният човек, семейството, приятелите и общността също са засегнати.

Над 75 % от психичните заболявания се проявяват преди 24 годишна възраст. Понякога първите признаци наподобяват промените свързани с израстването и прехода в зрелостта. Ранната интервенция и подкрепа са от голямо значение за благоприятно развитие на заболяването и възстановяване.